2 stycznia, 2019

OBIEKTY PRODUKCYJNE

OBIEKTY PRODUKCYJNE

CLARIANT

Przedmiotem Inwestycji jest :

Budynek produkcyjno-magazynowy z częścią socjalno-biurową: laboratorium i pomieszczeniami technicznymi, rurociągi technologiczne do transportu surowca oraz na potrzeby wierzy chłodniczej, instalacja odciągu oparów, gaszenia CO2, wody technologicznej, sprężonego powietrza, instalacja tryskaczowa.

Powierzchnia użytkowa 6.800,00 m2

Pełniona funkcja Wielobranżowy Nadzór Inwestorski

Okres realizacji 05.2013-03.2014

MODI

Przedmiotem Inwestycji jest :

Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem administracyjno-sanitarnym: instalacja wentylacji mechanicznej (w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem w standardzie EX), kotłownia parowa wraz z instalacją parową, instalacja silosów EPS i wraz z rurociągami tranzytowymi i technologią obróbki, instalacja chłodząca na potrzeby technologii, instalacja sprężonego powietrza.

Powierzchnia użytkowa 10.000,00m2

Pełniona funkcja Wielobranżowy Nadzór Inwestorski

Okres realizacji 2012-2013

PRIMULATOR

Przedmiotem Inwestycji jest :

Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem administracyjno-socjalnym w Łodzi przy ul. Lodowej

Powierzchnia użytkowa 7.300,00 m2

Pełniona funkcja Inwestor Zastępczy

Okres realizacji 06.2015-01.2016

TAKEDA

Przedmiotem Inwestycji jest :

Budynek produkcyjno-magazynowy z częścią socjalno-biurową: laboratorium i pomieszczeniami technicznymi w Łyżkowicach.

TAKEDA STOŁÓWKA
Powierzchnia użytkowa – 1.269,19 m2
Kubatura – 6.214,51 m3
Pełniona funkcja – Inwestor Zastępczy
Okres realizacji – 2013-2014

TAKEDA MAGAZYN WYSOKIEGO SKADOWANIA
Powierzchnia użytkowa – 8.100,00 m2
Pełniona funkcja – Inwestor Zastępczy
Okres realizacji – 2014-2016

 

WHIRLPOOL COMPANY POLSKA SP.ZO.O.

Przedmiotem Inwestycji jest :

Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego o magazyny komponentów, magazyn chemii, pomieszczenie biurowo – laboratoryjne oraz socjalne w łodzi przy ul. Dąbrowskiego 216.

Powierzchnia zabudowy : 700 m2.
Kubatura: 5200 m3
Pełniona funkcja – Wielobranżowy Nadzór Inwestorski, Inżynier Kontraktu
Okres realizacji – 08.2017 – 06.2018

 

SPRAWDŹ INNE NASZE REALIZACJE