NASZA OFERTA

SPRAWDŹ CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

inzynier (3)

INWESTOR
ZASTĘPCZY

inzynier (3)

INŻYNIER
KONTRAKTU

inzynier (3)

INSPEKTOR
NADZORU

architecture

BIURO
PROJEKTOWE

Kim jest inwestor zastępczy?

  • Nadzoruje prace projektowe
  •  Przygotowuje przeprowadza przetarg na wybór Generalnego   Wykonawcy
  •  Zamyka umowę i rozlicza inwestycję

Co zyskuje inwestor?

  •  Wyeliminowanie błędów projektowych
  •  Zminimalizowanie zaangażowania inwestora na etapie przetargu
  •  Usunięcie niekorzystnych zapisów w umowie z Generalnym Wykonawcą
inzynier_kontraktu_mvt_lodz
inwestor_zastepczy_mvt_lodz

Inżynier Kontraktu

Działa w zadaniu inwestycyjnym w imieniu Inwestora, reprezentując jego interesy w całym procesie inwestycyjnym.
 Funkcja Inżyniera Kontraktu jest zasadna w przypadku gdy inwestycja nie jest realizowana w systemie Generalnego Wykonawcy, a na zasadach pakietyzacji zakresów prac czyli całość zadania budowlanego jest podzielona na poszczególnych niezależnych wykonawców.
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu rozpoczyna się zazwyczaj od weryfikacji dokumentacji projektowej, wyborze Wykonawców na poszczególne etapy robót budowlanych, koordynacji prac wraz z wielobranżowym nadzorem, do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i zamknięcia umów z Wykonawcami i rozliczeniu inwestycji. W skład Inżyniera Kontraktu wchodzi Kierownik Budowy, Project Manager, Cost Manager i Wielobranżowy Zespół Inspektorów Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

reprezentuje interesy Inwestora w całym procesie inwestycyjnym, od momentu wprowadzenia Generalnego Wykonawcy na budowę i nadzoru prac budowlanych do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie przez Generalnego Wykonawcę i zakończenia odbiorów inwestorskich. 
W skład Wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego wchodzą Inspektorzy w branżach:
– konstrukcyjno-budowlanej,
– sanitarnej,
– elektrycznej i teletechnicznej,
– drogowej,
– w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

inspektor_nadzoru_mvt_lodz

DODATKOWO

NIEZALEŻNIE ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE

MVT_IKONY (1)

NADZÓR NAD PRACAMI PROJEKTOWYMI​

- Wyeliminowanie błędów projektowych
- Optymalizacja rozwiązań technicznych

MVT_IKONY (2)

AUDYTY JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANO INWESTYCYJNYCH

- Fachowa opinia doświadczonej kadry inżynierskiej, wraz ze wskazaniem potencjalnych zagrożeń oraz opracowaniem ewentualnego planu naprawczego

MVT_IKONY (4)

PRZEGLĄDY GWARANCYJNE i pogwarancyjne

- Identyfikacja przyczyn występujących problemów oraz propozycja rozwiązań

MVTNADZORY

PRZEGLĄDY BUDOWLANE

- Weryfikacja stanu technicznego
- Formalne zgłoszenie do PINB - Wpis do KOB