7 stycznia, 2019

INWESTOR ZASTĘPCZY

INWESTOR ZASTĘPCZY

Rejestracja Dziennika Budowy w odpowiednich instytucjach, oraz zgłoszenie rozpoczęcia prac;

Organizowanie i prowadzenie narad Inwestorskich;

Weryfikacja wycen dokonanych przez Wykonawców oraz współpraca z Inwestorem w celu określenia budżetu inwestycji, negocjacje cenowe przedłożonych ofert Generalnego Wykonawcy;

Opiniowanie przedkładanych przez Inwestora projektów umów z Generalnymi Wykonawcami pod względem prawidłowości zapisów technicznych budowlanych;

Weryfikowanie harmonogramu przedstawianego przez Generalnych Wykonawców oraz sprawdzanie realności przebiegu planowanej inwestycji;

Organizacja przetargu, sporządzenie specyfikacji przetargowej ze wzorem umowy z Generalnym Wykonawcą, rozesłanie zapytań – prowadzenie biura przetargu, doradztwo w zakresie wyboru Generalnego Wykonawcy, rozstrzygnięcie przetargu;

Nadzorowanie nad przygotowaniem przez Generalnego Wykonawcą pełnej dokumentacji, a szczególnie załączników do umowy np.: harmonogramu finansowego (płatności) w odniesieniu do wybranej oferty i harmonogramu szczegółowego robót;

Współpraca z Inwestorem w trakcie negocjacji oraz doprowadzenie do podpisania umowy z Generalnym Wykonawcą (ze szczególnym uwzględnieniem strony finansowej kontraktu - gwarancje, rękojmie, retencje, ubezpieczenia, kary umowne, warunki progresywnego rozliczania inwestycji, współpraca z Bankowym Inspektorem Nadzoru itd.).